Workshops at March Manouche

Please go to the 'Book Tickets' page to book individual workshop tickets.

NUMBERS WILL BE LIMITED, so if you have purchased a Full Weekend Ticket (the option where workshops are included in the price), please let us know which workshops you would like to attend. You can do this on the 'Contact Us' page. Thanks!

 

Os gwelwch yn dda ewch i'r dudalen 'Book Tickets' i archebu tocynnau gweithdy unigol.

BYDD Y NIFER YN GYFYNGEDIG, felly os ydych wedi prynu tocyn 'Penwythnos gyda Gweithdai', rhowch wybod i ni pa weithdai yr hoffech ei fynychu. Gallwch wneud hyn ar y dudalen 'Contact Us'. Diolch!

 

Saturday 9.00am                   Dydd Sadwrn (60min)

Dario Napoli

 

 

Sunday 9.30 am                     Bore Dydd Sul (60 min)

Remi Harris

Saturday 10.00am                 Dydd Sadwrn (60 min)

Gary Potter

 

 

Saturday 11.00am                 Dydd Sadwrn (60 min)

Paul Vernon Chester

 

 

Sunday 11.00am                     Bore Dydd Sul (60 min)

Harry Diplock

Print Print | Sitemap
© marchmanouchefestival