Important Note • Nodyn Pwysig

 

The official late-night Jam Session venue (open until at least 2am, maybe later!) is The Antelope, just across the Bridge from the Vic. Food will also be available here throughout, including the late night sessions.

 

Y lleoliad Sesiwn Jamio hwyr y nos swyddogol (ar agor tan o leiaf 2yb, efallai yn hwyrach!) yw'r Antelope, dim ond ar draws y Bont o'r Vic. Bydd bwyd ar gael drwy gydol, yn cynnwys sesiynau hwyr y nos.

Print Print | Sitemap
© marchmanouchefestival