PLEASE NOTE....

Once you have purchased your tickets, you will receive a paypal receipt.
A PRINTED copy of the receipt will be required at the concerts so don't forget to print it and bring it with you!
 

   SYLWCH ....

Ar ôl prynu eich tocynnau, byddwch yn derbyn derbynneb PayPal.

Bydd angen copi WEDI ARGRAFFU o'r dderbynneb wrth ddrws y cyngherddau, felly peidiwch ag anghofio ei argraffu a dod ag ef gyda chi!

CONCERT tickets • 2017 • Tocynnau CYNGERDD

Ticket options for this year include:
Opsiynau tocynnau ar gyfer eleni yn cynnwys:

Weekend ticket with workshops • Tocyn penwythnos gyda gweithdai
Weekend ticket without workshops • Tocyn penwythnos heb weithdai
Individual concert tickets • Tocynnau cyngherddau unigol
 

Concert Tickets - Tocynnau Cyngherddau
WORKSHOPS - 2017 - GWEITHDAI

NOTE: If you buy a 'Weekend Ticket with workshops' then entry to workshops is *free* (BUT please let us know which ones you want to come to) If you are unable to attend the full festival, but would like to book a workshop, please choose from the drop-down menu below.

WORKSHOPS - GWEITHDAI

 

Numbers at workshops will be limited, so if you purchase a 'Weekend Ticket with workshops', PLEASE let us know which workshops you would like to attend. You can do this from the 'Contact Us' page.

 

Bydd y niferoedd mewn gweithdai yn gyfyngedig, felly os ydych yn prynu 'Tocyn Penwythnos gyda gweithdai', gadewch i ni wybod pa rai yr hoffech eu mynychu OS GWELWCH YN DDA. Gallwch wneud hyn o'r tudalen 'Contact Us'.

Print Print | Sitemap
© marchmanouchefestival