Gweithdai Cerdd, dan ofal chwaraewyr gorau

Workshops

Musician Workshops, hosted by top players

Sesiynau Jamio drwy'r penwythnos

evening jam sessions

Jam Sessions throughout the weekend

Ym Morthaethwy,

Ynys Môn

Set in the Idyllic surroundings of the Menai Straights Anglesey.

Set in the stunning town of Menai Bridge, Anglesey

Cyngherddau gan rhai o'r artistiaid gorau Jas Sipsi

award winning accommodation and food venues

Concerts from some of Gypsy Jazz's Hottest Musicians

Mae Jas Sipsi (a elwir hefyd yn 'swing sipsi' neu jas 'clwb poeth') yn arddull jas a gafodd ei gychwyn gan y gitarydd Jean "Django" Reinhardt yn y 1930au. Oherwydd bod ei wreiddiau yn bennaf yn Ffrainc, mae yn cael ei alw yn aml gan yr enw Ffrengig 'jas manouche'.

 

'Roedd Django yn flaenllaw ymysg grŵp o gitaryddion Romani yn gweithio yn ardal Paris rhwng y 1930au a'r 1950au; grŵp oedd hefyd yn cynnwys y brodyr Baro, Sarane a Matelo Ferret, a brawd Django, Joseph "nin-nin" Reinhardt. 'Roedd llawer o'r cerddorion yn yr arddull hwn yn gweithio ym Mharis mewn gwahanol grwpiau Musette poblogaidd.

 

'Roedd Reinhardt yn enwog am gyfuno blas Sipsi cromatig tywyll gyda dull 'swing' y cyfnod, ac mae'r cyfuniad yma yn hanfodol ar gyfer y math hwn o jas. Mae agwedd cerddorol Django yn parhau i fod yn sail i gitâr jas Sipsi cyfoes. Grŵp mwyaf enwog Reinhardt oedd Quintette du Hot Club de France, a ddaeth a'r feiolinydd jas Stephane Grappelli i enwogrwydd.

 

 

Gypsy jazz (also known as gypsy swing or hot club jazz) is a style of jazz music often said to have been started by guitarist Jean "Django" Reinhardt in the 1930s. Because its origins are largely in France it is often called by the French name, "jazz manouche", or alternatively, "manouche jazz".

 

Django was foremost among a group of Romani guitarists working in and around Paris in the 1930s through the 1950s, a group which also included the brothers Baro, Sarane, and Matelo Ferret and Reinhardt's brother Joseph "Nin-Nin" Reinhardt. Many of the musicians in this style worked in Paris in various popular Musette ensembles.

 

Reinhardt was noted for combining a dark, chromatic Gypsy flavour with the swing articulation of the period. This combination is critical to this style of jazz. In addition to this, his approach continues to form the basis for contemporary Gypsy jazz guitar. Reinhardt's most famous group, the Quintette du Hot Club de France, also brought fame to jazz violinist Stephane Grapelli.

 

 

 

 

Print Print | Sitemap
© marchmanouchefestival